آرشیو برچسب ها : آزمایش ذرات مغناطیسی

آزمايش ذرات مغناطيسي    آزمایش ذرات مغناطیسی یا تست ذرات مغناطیسی یا MT یا MPI اصول کار این روش بر اساس قابلیت مغناطیس شدن مواد و خاصیت نشتی میدان مغناطیسی می باشد.   همچنین این تست جز یکی از روش های آزمایشات غیرمخرب (NDT) ذمی باشد. در آزمایش غیرمخرب قطعه تست می شود بدون اینکه هیچ اثر […]