آرشیو برچسب ها : وزارت فرهنگ و ارشاد

دارای پروانه موسسه آموزشی از وزارت فرهنگ و ارشاد    ایجوش با برند موسسه آموزشی بیست و چهار دارای پروانه موسسه چند منظوره آموزشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. که با این مجوز می تواند دوره های زیر مجموعه وزارت ارشاد را برگزار نماید و در پایان دوره گواهینامه آموزشی اهدا کند. […]