آرشیو برچسب ها : نحوه شرکت در آزمون دوره حضوری

نحوه شرکت در آزمون دوره حضوری در پایان دوره آزمون آن به صورت کتبی برگزار می گردد. نحوه برگزاری دوره حضوری از آنجایی که مخاطبین دوره های حضوری ممکن است وقت زیادی برای شرکت در دوره های آموزشی نداشته باشند بنابراین سعی شده است که این دوره ها در روزهای تعطیل آخر هفته برگزار گردد. […]