آرشیو برچسب ها : نحوه برگزاری دوره های غیرحضوری

نحوه شرکت در آزمون دوره غیرحضوری    از طریق سامانه آنلاین azmoon.naftir.com به صورت ۲۴ ساعته با امکان شرکت در آزمون از سراسر جهان توسط اینترنت سرعت معمولی نحوه برگزاری دوره های غیرحضوری      پیشرفت تکنولوژی موجب بوجود آمدن روشهای نوین آموزشی شده است. امروزه در کشورهای صنعتی دنیا دوره های غیرحضوری و آموزش از […]

نحوه برگزاری دوره های غیرحضوری      پیشرفت تکنولوژی موجب بوجود آمدن روشهای نوین آموزشی شده است. امروزه در کشورهای صنعتی دنیا دوره های غیرحضوری و آموزش از راه دوره، بخش قابل توجه از نیاز آموزشی کشورها را تامین می نماید. به طوری که کم هزینه بودن و سریع بودن این نوع روش آموزشی در دوره […]