آرشیو برچسب ها : مزیت دوره های حضوری

مزیت دوره های حضوری    از آنجایی که آموزشگاه ایجوش با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی مهندسان کشور و افزایش مهارت و توانمدی متخصصان ایجاد گردیده است، لذا توجه ویژه ای به اجرای صحیح انواع سیستم های آموزشی روز دنیا می نماید.    دوره های حضوری از جمله دوره هایی هستند که از ۱۰ […]