آرشیو برچسب ها : محل برگزاری دوره های حضوری

محل برگزاری دوره های حضوری امکان برگزاری دوره ها در تمامی شهر ها بصورت اختصاصی یا با حداقل شرکت کننده ۱۰ نفر قابل برگزاری می باشد. نحوه برگزاری دوره حضوری از آنجایی که مخاطبین دوره های حضوری ممکن است وقت زیادی برای شرکت در دوره های آموزشی نداشته باشند بنابراین سعی شده است که این […]