آرشیو برچسب ها : آموزش اختصاصی پرسنل شرکت ها

آموزش اختصاصی پرسنل شرکت ها    آموزشگاه ایجوش هزاران عنوان دوره يا سمينار اختصاصي را براي سازمان‌ها و شركت‌ها در سراسر كشور و خارج از کشور برگزار نموده و همه ساله بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات دولتي، اجراي تقويم‌ آموزشي ساليانه خود را به اين آموزشگاه سپرده يا با معرفي كارشناسان به دوره هاي داير، نيازهاي […]