گروه مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد

مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد – Corrosion and Protection

 

گروه حفاظت از خوردگی

لیست دوره های حفاظت از خوردگی:

مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد – Corrosion and Protection

لطفا از دوره های آموزشی زیر انتخاب بفرمایید:

دوره تخصصی بازرسی رنگ و پوشش سطح 1

دوره تخصصی بازرسی رنگ و پوشش سطح 2

دوره تخصصی حفاظت کاتدیک در خطوط لوله

 

 

مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد – Corrosion and Protection


هیچ محصولی یافت نشد.