گروه بازرسی فنی

گروه بازرسی فنی و تست های غیر مخرب شامل دوره های آموزشی:

دوره های بازرسی فنی

گروه بازرسی فنی

لیست دوره های بازرسی فنی

در قسمت زیر لیست تعدادی از دوره های ارایه شده در آموزشگاه فنی و حرفه ای ایجوش بصورت حضوری و غیر حضوری را مشاهده می فرمایید:

لطفا یکی از مجموعه های زیر را انتخاب نمائید:

دوره و کلاس تخصصی بازرسی جوش (سطح ۱و۲)

بازرسی سندبلاست و رنگ سطح ۱ و ۲

بازرسی سازه های فلزی سطح ۱و۲

بازرسی جوش در ساختمان

بازرسی خطوط لوله سطح ۱

بازرسی لوله کشی صنعتی سطح ۲

بازرسی ساخت مخازن ذخیره سطح ۱

بازرسی ساخت مخازن تحت فشار سطح ۲

کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح ۱

کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح

گروه بازرسی فنی و تست های غیر مخرب شامل دوره های آموزشی:

دوره های بازرسی فنی

گروه بازرسی فنی

لیست دوره های بازرسی فنی

در قسمت زیر لیست تعدادی از دوره های ارایه شده در آموزشگاه فنی و حرفه ای ایجوش بصورت حضوری و غیر حضوری را مشاهده می فرمایید:


هیچ محصولی یافت نشد.