مشاوره و پشتیبانی

مشاوره و پشتیبانی

نحوه شرکت در آزمون دوره حضوری در پایان دوره آزمون آن به صورت کتبی برگزار می گردد. نحوه برگزاری دوره حضوری از آنجایی که مخاطبین دوره های حضوری ممکن است وقت زیادی برای شرکت در دوره های آموزشی نداشته باشند بنابراین سعی شده است که این دوره ها در روزهای تعطیل آخر هفته برگزار گردد. […]

مزیت دوره های حضوری    از آنجایی که آموزشگاه ایجوش با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی مهندسان کشور و افزایش مهارت و توانمدی متخصصان ایجاد گردیده است، لذا توجه ویژه ای به اجرای صحیح انواع سیستم های آموزشی روز دنیا می نماید.    دوره های حضوری از جمله دوره هایی هستند که از ۱۰ […]

نحوه برگزاری دوره حضوری از آنجایی که مخاطبین دوره های حضوری ممکن است وقت زیادی برای شرکت در دوره های آموزشی نداشته باشند بنابراین سعی شده است که این دوره ها در روزهای تعطیل آخر هفته برگزار گردد. البته در صورتی که دوره درخواستی به صورت اختصاصی باشد، زمان برگزاری آن طبق درخواست اجرا خواهد […]