خدمات

خدمات

دوره های آموزشی حضوری اختصاصی       امکان برگزاری کلیه دوره ها به صورت اختصاصی برای سازمانها، آموزشگاه های همکار، دانشگاه ها، گروه های آزاد و … در سراسر کشور مطابق زمان و با تدریس استاد منتخب درخواست کننده وجود دارد. شرایط برگزاری دوره حضوری اختصاصی: – کیفیت تدریس کلیه اساتید فوق برای برگزاری دوره های […]

دوره های آموزشی حضوری    یکی از قویترین سیستم های آموزشی برای دوره های فنی و مهندسی برگزاری دوره های آموزشی حضوری می باشد. برگزاری دوره های آموزشی به روش حضوری برای جذب مخاطبین بیشتر معمولا در چند روز آخر هفته برگزار می گردد تا آن دسته از عزیزانی که شاغل هستند و زمان زیادی […]