ارتباط آفلاین

ارتباط آفلاین

صدای مشتری (VOC) و رسیدگی به شکایات    از آنجایی که مدیریت آموزشگاه ایجوش جلب رضایت دانشجویان را به عنوان وظیفه سازمانی می داند و به آن افتخار می نماید علاوه بر کانال های ارتباطی دیگر، تیمی ویژه ای مخصوص بررسی درخواست دانشجویان تا رفع کامل مشکل آنها تشکیل شده است. لذا خواهشمند است جهت بررسی […]