لیست کامل دوره های آموزشی

جهت دانلود فایل لیست کامل دوره های آموزشی به روش حضوری، غیرحضوری، مجازی از لینک زیر استفاده نمایید

لیست دوره های آموزشی

همچنین در جدول زیر لیست دوره های آموزشی با هزینه هر دوره آموزشی را مشاهده می فرمایید:

ردیف کد دوره نام دوره گروه آموزشی مدت
(ساعت)
هزینه (تومان)
حضوری غیرحضوری مجازی
۱ ۹۵-۰۱-۰۰۱ بازرسی جوش سطح ۱ و ۲ بازرسی فنی ۶۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲ ۹۵-۰۱-۰۰۲ بازرسی سندبلاست و رنگ سطح ۱ و ۲ بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۳ ۹۵-۰۱-۰۰۳ بازرسی جوش در ساختمان بازرسی فنی ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۴ ۹۵-۰۱-۰۰۴ بازرسی خطوط لوله انتقال بازرسی فنی ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۵ ۹۵-۰۱-۰۰۵ بازرسی لوله کشی صنعتی بازرسی فنی ۶۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۶ ۹۵-۰۱-۰۰۶ بازرسی سازه های فلزی بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۷ ۹۵-۰۱-۰۰۷ بازرسی مخازن ذخیره بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۸ ۹۵-۰۱-۰۰۸ بازرسی مخازن تحت فشار بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۹ ۹۵-۰۱-۰۰۹ دوره کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
QC1
بازرسی فنی ۶۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۰ ۹۵-۰۱-۰۱۰ دوره کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
QC2
بازرسی فنی ۶۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۱ ۹۵-۰۱-۰۱۱ بازرسی فنی عمومی بازرسی فنی ۶۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۲ ۹۵-۰۱-۰۱۲ تکنولوژی جوشکاری بازرسی فنی ۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۳ ۹۵-۰۱-۰۱۳ شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری بازرسی فنی ۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۴ ۹۵-۰۱-۰۱۴  عملیات حرارتی جوش بازرسی فنی ۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۵ ۹۵-۰۱-۰۱۵   WPS  &  PQR بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۶ ۹۵-۰۱-۰۱۶ عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس  استانداردهای مختلف بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۷ ۹۵-۰۱-۰۱۷ بازرسی فنی دیگهای حرارتی (بویلرها) بازرسی فنی ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۸ ۹۵-۰۱-۰۱۸ بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل
(Control Valves)
بازرسی فنی ۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹ ۹۵-۰۱-۰۱۹ انتخاب الکترود برای فولادهای آلیاژی بازرسی فنی ۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰ ۹۵-۰۱-۰۲۰ (G.R.P) لوله های فایبرگلاس بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۲۱ ۹۵-۰۱-۰۲۱ ملاحظات جوشکاری تعمیری بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۲۲ ۹۵-۰۱-۰۲۲ تایید صلاحیت جوش و جوشکار
طبق ASME Sec. IX
بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۳ ۹۵-۰۱-۰۲۳ جوشکاری و نصب لوله های صنعتی
طبق ASME – ANSI B31.3
بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴ ۹۵-۰۱-۰۲۴ بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) بازرسی فنی ۵۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۵ ۹۵-۰۱-۰۲۵ دوره نقشه کشی ونقشه خوانی مربوط به Process  Piping بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۲۶ ۹۵-۰۱-۰۲۶ دوره شیرآلات صنعتی و کاربرد آن‌ها
(Valves  &  Their  Applications)
بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۲۷ ۹۵-۰۱-۰۲۷  اصول اجرایی Piping بازرسی فنی ۳۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۸ ۹۵-۰۱-۰۲۸ سوپر وایزر اجرائی پایپینگ
(PIPING  FIELD  ENGINEER)
بازرسی فنی ۳۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۹ ۹۵-۰۱-۰۲۹ کنترل و نگهداری آب‌های صنعتی بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۳۰ ۹۵-۰۱-۰۳۰ آشنایی با انواع ولوها و پمپ ها و کاربردهایشان بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۳۱ ۹۵-۰۱-۰۳۱ بازرسی لوله کشی گاز برپایه استاندارد  و مبحث هفده API  ۱۱۰۴ بازرسی فنی ۳۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۳۲ ۹۵-۰۱-۰۳۲ جوشکاری تعمیری مخازن تحت فشار بازرسی فنی ۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۳۳ ۹۵-۰۱-۰۳۳ بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی بازرسی فنی ۲۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۳۴ ۹۵-۰۱-۰۳۴ پمپ‌های گریز از مرکز
(Centrifugal  Pumps)
بازرسی فنی ۳۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۳۵ ۹۵-۰۱-۰۳۵ آشنایی با پمپ و کمپرسور بازرسی فنی ۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶ ۹۵-۰۱-۰۳۶ سوپروایزر نصب تجهیزات
(MECHANICAL  FIELD  ENGINEER)
بازرسی فنی ۳۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۷ ۹۵-۰۱-۰۳۷ اصول ساخت مخازن جداره نازک (فشار داخلی) بازرسی فنی ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸ ۹۵-۰۱-۰۳۸ اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی) بازرسی فنی ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹ ۹۵-۰۱-۰۳۹ هیدرولیک مقدماتی بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰ ۹۵-۰۱-۰۴۰ هیدرولیک پیشرفته بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱ ۹۵-۰۱-۰۴۱ عملیات اجرائی و فنی سایت های نفت و گاز بازرسی فنی ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۴۲ ۹۵-۰۱-۰۴۲ ترمودینامیک کاربردی بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳ ۹۵-۰۱-۰۴۳ آشنایی با اصول پالایش نفت بازرسی فنی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۴۴ ۹۵-۰۱-۰۴۴ اصول روانکاری و طبقه بندی آن‌ها بازرسی فنی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۵ ۹۵-۰۱-۰۴۵ آشنائی با مواد افزودنی به روغن ها، سوخت‌ها و ترکیبات نفتی بازرسی فنی ۱۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۶ ۹۵-۰۱-۰۴۶ بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب بازرسی فنی ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۷ ۹۵-۰۱-۰۴۷ بازرسی جرثقیل های متحرک بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۸ ۹۵-۰۱-۰۴۸ نقشه خوانی و کنترل ابعادی مخازن تحت فشار بازرسی فنی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۴۹ ۹۵-۰۱-۰۴۹ بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه
API 510
بازرسی فنی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۵۰ ۹۵-۰۱-۰۵۰ بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها بازرسی فنی ۲۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۵۱ ۹۵-۰۱-۰۵۱ سیم بکسل اندازی و بار بندی (Rigger) ریگری بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۵۲ ۹۵-۰۱-۰۵۲ آموزش اپراتوری،ایمنی،تعمیرات وسرویس ونگهداری لیفتراک ها بازرسی فنی ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
۵۳ ۹۵-۰۱-۰۵۳ بازرسی جرثقیل های ثابت و متحرک و لیفتراک ها (Lifting) بازرسی فنی ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
۵۴ ۹۵-۰۱-۰۵۴ اپراتوری وایمنی وسرویس و نگهداری لیفتراک بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۵۵ ۹۵-۰۱-۰۵۵ اصول بهره برداری و آشنایی با پمپها بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۵۶ ۹۵-۰۱-۰۵۶ ایمنی مخازن بازرسی فنی ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۵۷ ۹۵-۰۲-۰۰۱ دوره بازرسی چشمی جوش سطح ۱ و ۲
ASNT VT LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۶۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۵۸ ۹۵-۰۲-۰۰۲ دوره تست مایع نافذ سطح ۱ و ۲
ASNT PT LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۵۹ ۹۵-۰۲-۰۰۳ دوره تست ذرات مغناطیسی سطح ۱ و ۲
ASNT MT LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۶۰ ۹۵-۰۲-۰۰۴ دوره تفسیر رادیوگرافی صنعتی سطح ۱ و ۲
ASNT RTI LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۶۰ ۴۰۰,۰۰۰ ندارد ندارد
۶۱ ۹۵-۰۲-۰۰۵ دوره تست فراصوتی (التراسنیک) سطح ۱ و ۲
ASNT UT LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۶۰ ۵۰۰,۰۰۰ ندارد ندارد
۶۲ ۹۵-۰۲-۰۰۶ دوره تست جریان های گردابی سطح ۱ و ۲
ASNT ET LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۲۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۶۳ ۹۵-۰۲-۰۰۷ دوره رادیوگرافی صنعتی سطح ۱ و ۲
ASNT RT LEVEL I & II
آزمایشات غیرمخرب ۸۰ ۶۰۰,۰۰۰ ندارد ندارد
۶۴ ۹۵-۰۲-۰۰۸ دوره آمادگی آزمون سطح ۳
ASNT LEVEL III
آزمایشات غیرمخرب ۴۰ ۵۰۰,۰۰۰ ندارد ندارد
۶۵ ۹۵-۰۲-۰۰۹ دوره عمومی آزمایشات غیرمخرب آزمایشات غیرمخرب ۵۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۶۶ ۹۵-۰۲-۰۱۰ تفسیرو ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد
ASME Section VIII Div. 1
آزمایشات غیرمخرب ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۶۷ ۹۵-۰۲-۰۱۱ دوره تئوری تست جوش به روش التراسنیک آزمایشات غیرمخرب ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۶۸ ۹۵-۰۲-۰۱۲ آزمایشات غیرمخرب در تولید و تضمین کیفیت
(QA)
آزمایشات غیرمخرب ۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۶۹ ۹۵-۰۳-۰۰۱ مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۰ ۹۵-۰۳-۰۰۲ جوشکاری با گاز جوش و مهندسی جوش ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۱ ۹۵-۰۳-۰۰۳ مبانی مهندسی برق در جوشکاری جوش و مهندسی جوش ۲۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۲ ۹۵-۰۳-۰۰۴ قوس الکتریکی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۳ ۹۵-۰۳-۰۰۵ منابع تغذیه در روش های جوشکاری با قوس الکتریکی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۴ ۹۵-۰۳-۰۰۶ مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری با گاز محافظ جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۵ ۹۵-۰۳-۰۰۷ جوشکاری با قوس – الکترود تنگستن تحت گاز محافظ جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۶ ۹۵-۰۳-۰۰۸ جوشکاری با قوس – الکترود فلزی تحت گاز محافظ جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۷ ۹۵-۰۳-۰۰۹ جوشکاری با قوس – الکترود دستی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۸ ۹۵-۰۳-۰۱۰ جوشکاری با قوس زیر پودری جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۷۹ ۹۵-۰۳-۰۱۱ جوشکاری مقاومتی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۰ ۹۵-۰۳-۰۱۲ فرایندهای پیشرفته جوشکاری جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۱ ۹۵-۰۳-۰۱۳ فرایندهای برشکاری و روشهای آماده سازی لبه جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۲ ۹۵-۰۳-۰۱۴ عملیات سطحی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۳ ۹۵-۰۳-۰۱۵ فرایندهای مکانیزه و جوشکاری روباتیک جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۴ ۹۵-۰۳-۰۱۶ لحیم کاری جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۵ ۹۵-۰۳-۰۱۷ جوشکاری پلاستیک ها جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۶ ۹۵-۰۳-۰۱۸ جوشکاری مواد پیشرفته جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۷ ۹۵-۰۳-۰۱۹ آزمونهای مخرب جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۸ ۹۵-۰۳-۰۲۰ ساختار و خواص فلزات خالص جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۸۹ ۹۵-۰۳-۰۲۱ آلیاژها و دیاگرام های فازی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۰ ۹۵-۰۳-۰۲۲ آلیاژهای آهن کربن جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۱ ۹۵-۰۳-۰۲۳ عملیات حرارتی فلزات و مقاطع جوشکاری شده جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۲ ۹۵-۰۳-۰۲۴ ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۳ ۹۵-۰۳-۰۲۵ جوشکاری فولادهای ساده کربنی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۴ ۹۵-۰۳-۰۲۶ جوشکاری فولادهای ریز دانه جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۵ ۹۵-۰۳-۰۲۷ جوشکاری فولادهای ترمودینامیکی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۶ ۹۵-۰۳-۰۲۸ ترک در جوشکاری جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۷ ۹۵-۰۳-۰۲۹ کاربردهای فولادهای استحکام بالا جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۸ ۹۵-۰۳-۰۳۰ جوشکاری فولادهای کم آلیاژ برای کاربرد در دمای پایین جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۹۹ ۹۵-۰۳-۰۳۱ جوشکاری فولادهای کم آلیاژ مقاوم به خزش جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۰ ۹۵-۰۳-۰۳۲ مقدمه ای بر خوردگی فلزات جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۱ ۹۵-۰۳-۰۳۳ جوشکاری فولادهای زنگ نزن جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۲ ۹۵-۰۳-۰۳۴ مقدمه ای بر سایش جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۳ ۹۵-۰۳-۰۳۵ لایه های محافظ جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۴ ۹۵-۰۳-۰۳۶ جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و نسوز جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۵ ۹۵-۰۳-۰۳۷ جوشکاری چدنها جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۶ ۹۵-۰۳-۰۳۸ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری مس و آلیاژهای آن جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۷ ۹۵-۰۳-۰۳۹ متالورژی جوشکاری و جوش پذیری آلومینیوم و آلیاژهای آن جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۸ ۹۵-۰۳-۰۴۰ جوشکاری فلزات ویژه جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۰۹ ۹۵-۰۳-۰۴۱ جوشکاری فلزات غیر متشابه جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۱۰ ۹۵-۰۳-۰۴۲ اصول متالوگرافی جوش و مهندسی جوش ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۱۱ ۹۵-۰۴-۰۰۱ بازرسی رنگ و پوشش سطح ۱ و ۲ حفاظت از خوردگی ۶۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۱۲ ۹۵-۰۴-۰۰۲ حفاظت کاتدیک در خطوط لوله حفاظت از خوردگی ۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۱۳ ۹۵-۰۴-۰۰۳ استاندارد و آیین کار سیستم های حفاظت کاتدی حفاظت از خوردگی ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۱۴ ۹۵-۰۴-۰۰۴ شناسائی و بررسی عیوب رنگ و پوشش‌های صنعتی حفاظت از خوردگی ۲۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
۱۱۵ ۹۵-۰۴-۰۰۵ اصول خوردگی و انواع آن حفاظت از خوردگی ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۱۱۶ ۹۵-۰۴-۰۰۶ بازرسی رنگ و سندبلاست و عایق حفاظت از خوردگی ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۱۷ ۹۵-۰۴-۰۰۷ آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح فلزی و بتنی حفاظت از خوردگی ۱۲ ۱۸۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۱۸ ۹۵-۰۴-۰۰۸ بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی حفاظت از خوردگی ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۱۹ ۹۵-۰۴-۰۰۹ کنترل خوردگی و رسوب در دیگ‌های بخار حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۰ ۹۵-۰۴-۰۱۰ روش‌های استاندارد کنترل کیفیت پوشش‌های صنعتی حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۱ ۹۵-۰۴-۰۱۱ تکنولوژی رنگ و رزین حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۲ ۹۵-۰۴-۰۱۲ شناخت رنگ‌ها و پوشش‌ها حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۳ ۹۵-۰۴-۰۱۳ تست‌های خوردگی حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۴ ۹۵-۰۴-۰۱۴ بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۵ ۹۵-۰۴-۰۱۵ خوردگی و رسوب گذاری در سیستم های برج خنک کننده و روش‌های جلوگیری از آن حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۶ ۹۵-۰۴-۰۱۶ تجزیه و تحلیل علل نشتی لوله‌های زیرزمینی در صنایع حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۷ ۹۵-۰۴-۰۱۷ بررسی روشهای کاهش خسارت ناشی از خوردگی حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۸ ۹۵-۰۴-۰۱۸ پوششهای حفاظتی لوله های زیرزمینی حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۲۹ ۹۵-۰۴-۰۱۹ آشنائی تئوری با تست‌های محیطی حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۳۰ ۹۵-۰۴-۰۲۰ تجزیه و تحلیل دلایل از کار افتادگی دیگ های بخار حفاظت از خوردگی ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۳۱ ۹۵-۰۵-۰۰۱ آشنایی و استفاده از استانداردهای پرکاربرد
API , AWS ، ASME
استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۲ ۹۵-۰۵-۰۰۲ آشنایی با استانداردهای (DIN, BS, API) استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۳ ۹۵-۰۵-۰۰۳ آشنایی با استانداردهای (ASME Sec. II, DIN, ASTM) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۴ ۹۵-۰۵-۰۰۴ مبانی طراحی پایپینگ ؛ نقشه خوانی و علائم استاندارد استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۵ ۹۵-۰۵-۰۰۵ عیوب جوش و معیارهای پذیرش بر اساس استانداردهای مختلف برای لوله؛ مخزن و اسکلت فلزی استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۶ ۹۵-۰۵-۰۰۶ تفسیرو ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد
ASME Section VIII Div. 1
استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۷ ۹۵-۰۵-۰۰۷ دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی بر اساس استاندارد (ASME B31.3) استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۸ ۹۵-۰۵-۰۰۸ تایید صلاحیت جوش و جوشکار بر اساس استاندارد (ASME Section IX) استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۳۹ ۹۵-۰۵-۰۰۹ محاسبات مراحل هیدرواستاتیک خط لوله مطابق استاندارد API 1110 استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۰ ۹۵-۰۵-۰۱۰ مباحثی در باره مخازن بر اساس استاندارد
(API 650)
استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۱ ۹۵-۰۵-۰۱۱ آشنایی با استانداردهای خوردگی استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۲ ۹۵-۰۵-۰۱۲ آشنایی با استانداردهای صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۳ ۹۵-۰۵-۰۱۳ کنترل مدارک و اسناد فنی پروژه‌ها استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۴ ۹۵-۰۵-۰۱۴ آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۵ ۹۵-۰۵-۰۱۵ اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۶ ۹۵-۰۵-۰۱۶ نحوه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی فنی وآشنایی با استاندارد۱۷۰۲۰ استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۷ ۹۵-۰۵-۰۱۷ آشنائی با استانداردهای کارخانه ای، ملی، منطقه ای بین المللی استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۸ ۹۵-۰۵-۰۱۸ آشنایی با سازمان‌های ملی و بین المللی و انواع استانداردها استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۴۹ ۹۵-۰۵-۰۱۹ تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری براساس استانداردهای سری ISO  ۳۸۳۴ استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۵۰ ۹۵-۰۵-۰۲۰ مدیریت کیفیت در جوشکاری بر اساس استاندارد ملی ایران ایزو ۳۸۳۴  (سطح عمومی) استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۵۱ ۹۵-۰۵-۰۲۱ مدیریت کیفیت در جوشکاری بر اساس استاندارد ملی ایران ایزو ۳۸۳۴ (سطح عمومی و تخصصی) استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۵۲ ۹۵-۰۵-۰۲۲ استاندارد و آیین نامه ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۱۵۳ ۹۵-۰۶-۰۰۱ مبانی مقاومت مصالح در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۵۴ ۹۵-۰۶-۰۰۲ طراحی اتصالات جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۵۵ ۹۵-۰۶-۰۰۳ مبانی طراحی جوش طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۵۶ ۹۵-۰۶-۰۰۴ رفتار سازه های جوشکاری تحت انواع مختلف بارگذاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۵۷ ۹۵-۰۶-۰۰۵ رفتار سازه های جوشکاری تحت بارگذاری دینامیک طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۵۸ ۹۵-۰۶-۰۰۶ طراحی سازه های آلومینیومی طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۵۹ ۹۵-۰۶-۰۰۷ جوشکاری آرماتورهای تقویت کننده در بتن طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۰ ۹۵-۰۶-۰۰۸ مقدمه ای بر مکانیک شکست در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۱ ۹۵-۰۶-۰۰۹ مبانی تضمین کیفیت در ساخت سازه های جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۲ ۹۵-۰۶-۰۱۰ کنترل کیفیت در حین ساخت طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۳ ۹۵-۰۶-۰۱۱ تنش و اعوجاج در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۴ ۹۵-۰۶-۰۱۲ قید و بست در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۵ ۹۵-۰۶-۰۱۳ ایمنی و بهداشت در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۶ ۹۵-۰۶-۰۱۴ اندازه گیری؛ کنترل و ثبت داده ها در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۷ ۹۵-۰۶-۰۱۵ بررسی های غیر مخرب طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۸ ۹۵-۰۶-۰۱۶ اقتصاد در جوشکاری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۶۹ ۹۵-۰۶-۰۱۷ جوشکاری تعمیری طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۰ ۹۵-۰۶-۰۱۸ تناسب برای کارکرد طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۱ ۹۵-۰۶-۰۱۹ مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۲ ۹۵-۰۶-۰۲۰ مبانی طراحی لوله کشی طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۳ ۹۵-۰۶-۰۲۱ طراحی لوله کشی فرایندی طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۴ ۹۵-۰۶-۰۲۲ اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۵ ۹۵-۰۶-۰۲۳ طراحی مبدل‌های حرارتی
(براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر)
طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۶ ۹۵-۰۶-۰۲۴ طراحی جوش طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۷ ۹۵-۰۶-۰۲۵ طراحی وتحلیل مخازن تحت فشار با نرم‌افزار PVELITE   براساس استاندارد ASME Sec VIII طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۸ ۹۵-۰۶-۰۲۶ طراحی مخازن تحت فشار
(براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر)
طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۷۹ ۹۵-۰۶-۰۲۷ طراحی مخازن ذخیره با نرم افزار TANK طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۸۰ ۹۵-۰۶-۰۲۸ آموزش نرم افزار X-STEEL
(ویژه سازه های فلزی)
طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۸۱ ۹۵-۰۶-۰۲۹ طراحی لوله کشی فرایندی (نرم افزار PDMS) طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۸۲ ۹۵-۰۶-۰۳۰ طراحی و ساخت مبدل های گرمایی (همراه با آموزش نرم افزارهای B-JACK, HTRI (Heat Exchangers) طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۸۳ ۹۵-۰۶-۰۳۱ طراحی و ساخت مخازن تحت فشار همراه با آموزش نرم افزار PVELITE (Pressure Vessels) طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۸۴ ۹۵-۰۶-۰۳۲ طراحی و مهندسی ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۱۸۵ ۹۵-۰۷-۰۰۱ جوشکاری آرماتورهای فولادی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۸۶ ۹۵-۰۷-۰۰۲ دوره فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۸۷ ۹۵-۰۷-۰۰۳ بازرسی سازه‌های فولادی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۸۸ ۹۵-۰۷-۰۰۴ آیین نامه جوشکاری آرماتورهای فولادی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۸۹ ۹۵-۰۷-۰۰۵ اهمیت جوشکاری در سازه های فلزی و رفتار سازه در زلزله مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۰ ۹۵-۰۷-۰۰۶ آخرین دستاوردهای جوش و آزمایشهای غیرمخرب در صنعت و ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۱ ۹۵-۰۷-۰۰۷  مشخصات فنی ساخت اسکلت های فلزی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۲ ۹۵-۰۷-۰۰۸ کاربرد جوش در صنعت و ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۳ ۹۵-۰۷-۰۰۹ دستورالعمل نصب سازه های فلزی
(جوش، پیچ و مهره ای)
مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۴ ۹۵-۰۷-۰۱۰ بازرسی ساخت و نصب سازه های فلزی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۵ ۹۵-۰۷-۰۱۱ برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۶ ۹۵-۰۷-۰۱۲ روش نصب و کارگزاری لوله های پی وی سی برای مصارف آب رسانی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۷ ۹۵-۰۷-۰۱۳ جوشکاری در ساختمانهای فولادی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۸ ۹۵-۰۷-۰۱۴ مشخصات لوله کشی آب سرد و گرم و فاظلاب ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۱۹۹ ۹۵-۰۷-۰۱۵ تجزیه و تحیلی هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۰ ۹۵-۰۷-۰۱۶ ظوابط فنی برای طرح و اجرای شمع و سپر مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۱ ۹۵-۰۷-۰۱۷ تجزیه و تحیلی هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۲ ۹۵-۰۷-۰۱۸ مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۳ ۹۵-۰۷-۰۱۹ مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۴ ۹۵-۰۷-۰۲۰ مشخصات فنی عمومی کارهای بنائی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۵ ۹۵-۰۷-۰۲۱ مشخصات فنی عمومی اندودکاری مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۶ ۹۵-۰۷-۰۲۲ مشخصات فنی عمومی در و پنجره مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۷ ۹۵-۰۷-۰۲۳ مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۸ ۹۵-۰۷-۰۲۴ مشخصات عمومی کاشی کاری و کفپوش در ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۰۹ ۹۵-۰۷-۰۲۵ استانداردهای خروجی فاضلاب(به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب) مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۰ ۹۵-۰۷-۰۲۶ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۱ ۹۵-۰۷-۰۲۷ طرح و محاسبه قابهای شیبدار و قوسی فلزی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۲ ۹۵-۰۷-۰۲۸ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی  ساختمان مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۳ ۹۵-۰۷-۰۲۹ دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۴ ۹۵-۰۷-۰۳۰ مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۵ ۹۵-۰۷-۰۳۱ مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۶ ۹۵-۰۷-۰۳۲ آیین نامه طرح هندسی راه ها مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۷ ۹۵-۰۷-۰۳۳ مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۸ ۹۵-۰۷-۰۳۴ بتن آماده – روش آزمون برای تعیین مقدار آب مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۱۹ ۹۵-۰۷-۰۳۵  آیین نامه بتن ایران((آبا)) مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۰ ۹۵-۰۷-۰۳۶ برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچک مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۱ ۹۵-۰۷-۰۳۷ تجزیه و تحیلی هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(کارهای آجری) مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۲ ۹۵-۰۷-۰۳۸ تجزیه و تحیلی هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی
(کاشیکاری،سرامیک کاری،فرش کف و عایق کاری)
مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۳ ۹۵-۰۷-۰۳۹ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۴ ۹۵-۰۷-۰۴۰ مشخصات فنی درزهای انبساط مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۵ ۹۵-۰۷-۰۴۱ نقاشی ساختمانها((آئین کاربرد)) مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۶ ۹۵-۰۷-۰۴۲ راهنمائی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۷ ۹۵-۰۷-۰۴۳ تجزیه و تحیلی هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی
(بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۸ ۹۵-۰۷-۰۴۴ مجموعه راهنمائی برای تجزیه قیمتهای واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۲۹ ۹۵-۰۷-۰۴۵ جوشکاری در ساختمان های فولادی
(نشریه شماره ۲۰)
مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۳۰ ۹۵-۰۷-۰۴۶ مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها (نشریه شماره ۳۰) مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۳۱ ۹۵-۰۷-۰۴۷ راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۳۲ ۹۵-۰۷-۰۴۸ مشخصات فنی عمومی راه
نشریه شماره ۱۰۱
مهندسی عمران ۲۴ ۲۸۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۲۳۳ ۹۵-۰۸-۰۰۱ کنترل پروژه صنعتی سطح ۱ مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۳۴ ۹۵-۰۸-۰۰۲ کنترل پروژه صنعتی سطح ۲ مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۳۵ ۹۵-۰۸-۰۰۳ کنترل پروژه صنعتی سطح ۳ مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۳۶ ۹۵-۰۸-۰۰۴ آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۳۷ ۹۵-۰۸-۰۰۵ مدیریت اجرایی پروژه سطح ۱ مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۳۸ ۹۵-۰۸-۰۰۶ مدیریت اجرایی پروژه سطح ۲ مدیریت و برنامه ریزی پروژه ۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۳۹ ۹۵-۰۹-۰۰۱ ایمنی و بهداشت صنعتی سطح ۱ و ۲ ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۰ ۹۵-۰۹-۰۰۲ ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته ایمنی و بهداشت صنعتی ۲۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۴۱ ۹۵-۰۹-۰۰۳ ایمنی کارخانجات صنعتی ایمنی و بهداشت صنعتی ۲۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۴۲ ۹۵-۰۹-۰۰۴ سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۳ ۹۵-۰۹-۰۰۵ مدیریت ایمنی :بهداشت و محیط زیست
HSE-MS
ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۴ ۹۵-۰۹-۰۰۶ ایمنی عملیات پیمانکاران پروژه های صنعتی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۵ ۹۵-۰۹-۰۰۷ ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۶ ۹۵-۰۹-۰۰۸ مدیریت نیروی انسانی وایمنی در محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۷ ۹۵-۰۹-۰۰۹ مدیریت ایمنی فرایندPSM ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۸ ۹۵-۰۹-۰۱۰ مدیریت آموزش ایمنی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۴۹ ۹۵-۰۹-۰۱۱ آشنایی با مفاهیم ایمنی سیستم ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۰ ۹۵-۰۹-۰۱۲ آشنایی با سازمان ها استانداردهای ملی و بین المللی ایمنی و آتش نشانی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۱ ۹۵-۰۹-۰۱۳ انگیزش ایمنی کارکنان ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۲ ۹۵-۰۹-۰۱۴ فرهنگ ایمنی وراهکارهای ارتقاء آن در سازمان ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۳ ۹۵-۰۹-۰۱۵ روان شناسی کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۴ ۹۵-۰۹-۰۱۶ اصول وروش های سیستم مدیریت محیط زیست ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۵ ۹۵-۰۹-۰۱۷ یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی با دیگر سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۶ ۹۵-۰۹-۰۱۸ مدیریت کیفیت جامع TQM  در ایمنی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۷ ۹۵-۰۹-۰۱۹ مدیریت ایمنی و روابط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۸ ۹۵-۰۹-۰۲۰ گزارش دهی و تجزیه تحلیل حوادث ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۵۹ ۹۵-۰۹-۰۲۱ طرح مدیریت اضطراری EMP  و مدیریت بحران ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۰ ۹۵-۰۹-۰۲۲ مدیریت و کنترل حریق ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۱ ۹۵-۰۹-۰۲۳ دوره عمومی ایمنی وبهداشت صنعتی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۲ ۹۵-۰۹-۰۲۴ آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۳ ۹۵-۰۹-۰۲۵ آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۴ ۹۵-۰۹-۰۲۶ آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۵ ۹۵-۰۹-۰۲۷ آشنایی با عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۶ ۹۵-۰۹-۰۲۸ آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۷ ۹۵-۰۹-۰۲۹ آشنایی با عوامل روانی زیان آور محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۸ ۹۵-۰۹-۰۳۰ آلودگی های زیست محیطی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۶۹ ۹۵-۰۹-۰۳۱ ایمنی جابجایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۰ ۹۵-۰۹-۰۳۲ ایمنی و حفاظت در عملیات ساختمانی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۱ ۹۵-۰۹-۰۳۳ ایمنی بالابر ها و جرثقیل ها ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۲ ۹۵-۰۹-۰۳۴ ایمنی در آزمایشگاه ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۳ ۹۵-۰۹-۰۳۵ ایمنی در انبار مواد خطرناک ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۴ ۹۵-۰۹-۰۳۶ ایمنی در جوشکاری و ریخته گری ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۵ ۹۵-۰۹-۰۳۷ ایمنی ماشین آلات( حفاظت صنعتی ) ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۶ ۹۵-۰۹-۰۳۸ ایمنی در برق ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۷ ۹۵-۰۹-۰۳۹ اصول تهویه صنعتی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۸ ۹۵-۰۹-۰۴۰ ایمنی سیستم های تحت فشار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۷۹ ۹۵-۰۹-۰۴۱ ایمنی در ایستگاه های کار با رایانه  VDT ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۰ ۹۵-۰۹-۰۴۲ وسایل حفاظت فردی PPT ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۱ ۹۵-۰۹-۰۴۳ بیماری های شغلی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۲ ۹۵-۰۹-۰۴۴ آشنایی با مقررات ترافیکی در محیط های صنعتی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۳ ۹۵-۰۹-۰۴۵ مبانی کنترل و پیشگیری حریق ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۴ ۹۵-۰۹-۰۴۶ مطالعه خطر وقابلیت آن در HAZOP ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۵ ۹۵-۰۹-۰۴۷ تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۶ ۹۵-۰۹-۰۴۸ تجزیه تحلیل درخت واقعه ETA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۷ ۹۵-۰۹-۰۴۹ تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن FMEA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۸ ۹۵-۰۹-۰۵۰ تجزیه و تحلیل چه می شود اگر WHAT IF? ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۸۹ ۹۵-۰۹-۰۵۱ تجزیه و تحلیل  مقدماتی خطر PHA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۰ ۹۵-۰۹-۰۵۲ تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی JSA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۱ ۹۵-۰۹-۰۵۳ ممیزی ایمنیSA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۲ ۹۵-۰۹-۰۵۴ روش های گزارش نویسی و تجزیه و تحلیل حوادث ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۳ ۹۵-۰۹-۰۵۵ ردیابی انرژی ها و تجزیه و تحلیل حفاظ ها
FT & BA
ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۴ ۹۵-۰۹-۰۵۶ تجزیه و تحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی
O &SHA
ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۵ ۹۵-۰۹-۰۵۷ تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم
SHA ,SSHA
ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۶ ۹۵-۰۹-۰۵۸ تجزیه و تحلیل خطرات خطا تجزیه و تحلیل خطرات کارکردی یا FHA ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۷ ۹۵-۰۹-۰۵۹ تکنیک شناسایی خطرات یا  HAZID ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۸ ۹۵-۰۹-۰۶۰ HSE MS ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۲۹۹ ۹۵-۰۹-۰۶۱ ICAPS ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۰ ۹۵-۰۹-۰۶۲ آموزش علمی و عملی کمکهای اولیه ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۱ ۹۵-۰۹-۰۶۳ آموزش علمی و عملی کنترل خطرات محیط کار صنعتی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۲ ۹۵-۰۹-۰۶۴ آموزش علمی و عملی عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۳ ۹۵-۰۹-۰۶۵ آشنایی با ایمنی عمومی و خطرات الکتریسیته ساکن در انبارها، نفتکش و چگونگی کنترل خطرات ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۴ ۹۵-۰۹-۰۶۶ آشنایی با اصول ارگونومی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۵ ۹۵-۰۹-۰۶۷ آشنایی با بهداشت عمومی و حرفه ای ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۶ ۹۵-۰۹-۰۶۸ ایمنی در جوشکاری و برشکاری ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۷ ۹۵-۰۹-۰۶۹ آشنایی با ایمنی آزمایشگاه – ارگونومی در آزمایشگاه و کنترل خطرات مواد شیمیایی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۸ ۹۵-۰۹-۰۷۰ آشنایی با بهداشت عمومی در اماکن پخت و توزیع غذا و روشهای کنترل مسمومیت ها و بیماریهای ناشی از مصرف آب و غذای آلوده ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۰۹ ۹۵-۰۹-۰۷۱ آشنایی با خطرات گازهای سمی
CO, CO2, NH3, CFCS, SO2,…
ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۰ ۹۵-۰۹-۰۷۲ آشنایی با خطرات کار در ارتفاع،خطرات الکتریسیته،خطرات جوشکاری ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۱ ۹۵-۰۹-۰۷۳ اصول اندازه گیری گازهای سمی و انفجاری با دستگاههای انفجار سنج و انجام کار عملی و روشهای کنترل خطرات ناشی از پخش گاز ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۲ ۹۵-۰۹-۰۷۴ چگونگی بکار گیری رسیپراتورهای تنفسی در شرایط آلودگی هوا به گازهای سمی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۳ ۹۵-۰۹-۰۷۵ آموزش تئوری و عملی کمکهای اولیه در صنعت ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۴ ۹۵-۰۹-۰۷۶ آموزش HSEبا در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۵ ۹۵-۰۹-۰۷۷ آموزش HSEبا در نظر گرفتن خطرات مواد شیمیایی ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۶ ۹۵-۰۹-۰۷۸ آموزش ایمنی و کمکهای اولیه در صنعت ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۷ ۹۵-۰۹-۰۷۹ آموزش تئوری و عملی اطفا حریق در صنعت ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۸ ۹۵-۰۹-۰۸۰ آموزش HSE پیشرفته ایمنی و بهداشت صنعتی ۱۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
۳۱۹ ۹۵-۱۰-۰۰۱ تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۰ ۹۵-۱۰-۰۰۲ بروزآوری ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۱ ۹۵-۱۰-۰۰۳ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۲ ۹۵-۱۰-۰۰۴ سر ممیزی  سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 تحت عبارت IRCA مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۳ ۹۵-۱۰-۰۰۵ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۴ ۹۵-۱۰-۰۰۶ سر ممیزی  سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009 تحت عبارت IRCA مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۵ ۹۵-۱۰-۰۰۷ تشرح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۶ ۹۵-۱۰-۰۰۸ ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۷ ۹۵-۱۰-۰۰۹ تشریح الزامات صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۸ ۹۵-۱۰-۰۱۰ سمینار آشنایی با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد  ISO22000:2005 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۲۹ ۹۵-۱۰-۰۱۱ سر ممیزی  سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد  ISO22000:2005 تحت عبارت IRCA مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۰ ۹۵-۱۰-۰۱۲ تجزیه و تحلیل خطر کنترل نقاط بحرانی درصنایع مبتنی بر استاندارد HACCP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۱ ۹۵-۱۰-۰۱۳ سمینار آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد
ISO/TS 29001:2003
مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۲ ۹۵-۱۰-۰۱۴ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد
ISO/TS 29001:2007
مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۳ ۹۵-۱۰-۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر راهنمای IWA1 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۴ ۹۵-۱۰-۰۱۶ سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های آموزشی مبتنی  بر راهنمای IWA2 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۵ ۹۵-۱۰-۰۱۷ سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی مبتنی  بر راهنمای IWA4 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۶ ۹۵-۱۰-۰۱۸ سمینار آشنایی با استاندارد بین المللی صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر استاندارد IRIS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۷ ۹۵-۱۰-۰۱۹ تشریح الزامات سیستم مدیریتکسب و کار درصنایع حمل و نقل ریلی  مبتنی بر استاندارد IRIS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۸ ۹۵-۱۰-۰۲۰ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت درصنایع حمل و نقل ریلی  مبتنی بر استاندارد IRIS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۳۹ ۹۵-۱۰-۰۲۱ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO13485 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۰ ۹۵-۱۰-۰۲۲ سر ممیزی  سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO13485 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۱ ۹۵-۱۰-۰۲۳ تشریح معیارهای مدل EFQM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۲ ۹۵-۱۰-۰۲۴ تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۳ ۹۵-۱۰-۰۲۵ خودارزیابی بر اساس مدل EFQM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۴ ۹۵-۱۰-۰۲۶ تدوین مالی در سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۵ ۹۵-۱۰-۰۲۷ طرح ریزی مسیر سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۶ ۹۵-۱۰-۰۲۸ مدیریت مالی در سرآمدی مبتنی بر مدل EFQM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۷ ۹۵-۱۰-۰۲۹ مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثر بخش و کارایی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۸ ۹۵-۱۰-۰۳۰ تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۴۹ ۹۵-۱۰-۰۳۱ مدیریت تولید ناب مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۰ ۹۵-۱۰-۰۳۲   ۶سیگما متدولوژی تحول  سازمانی مقدماتی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۱ ۹۵-۱۰-۰۳۳   ۶سیگما متدولوژی تحول  سازمانی پیشرفته مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۲ ۹۵-۱۰-۰۳۴ چرخ مدیریت بهره وری مفاهیم؛اندازه گیری و تحلیل مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۳ ۹۵-۱۰-۰۳۵ بهینه کاوی Benchmarking مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۴ ۹۵-۱۰-۰۳۶ نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۵ ۹۵-۱۰-۰۳۷ مدیریت زنجیره تامین SCM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۶ ۹۵-۱۰-۰۳۸ طرح ریزی,استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار ۵s مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۷ ۹۵-۱۰-۰۳۹ سازمان های یادگیرنده مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۸ ۹۵-۱۰-۰۴۰ مهندسی انرژیVE مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۵۹ ۹۵-۱۰-۰۴۱ اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۰ ۹۵-۱۰-۰۴۲ مدیریت زمان مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۱ ۹۵-۱۰-۰۴۳ مدیریت بحران مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۲ ۹۵-۱۰-۰۴۴ مدیریت فرآیندها و اندازه گیری عملکرد در سیستم مدیریت یکپارچه IMS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۳ ۹۵-۱۰-۰۴۵ مدیریت دانش مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۴ ۹۵-۱۰-۰۴۶ مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد  ISO10012 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۵ ۹۵-۱۰-۰۴۷ تفکر خلاق و کارآفرینی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۶ ۹۵-۱۰-۰۴۸ مدیریت مشتریان و منابع انسانی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۷ ۹۵-۱۰-۰۴۹ مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزارCRM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۸ ۹۵-۱۰-۰۵۰ پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۶۹ ۹۵-۱۰-۰۵۱ مدیریت شکایات مشتریان مبتنی بر استاندارد ISO10002 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۰ ۹۵-۱۰-۰۵۲ روانشانی و مدیریت رفتار با مشتری مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۱ ۹۵-۱۰-۰۵۳ مدیریت بازار و بازاریابی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۲ ۹۵-۱۰-۰۵۴ مدیریت منابع انسانی HRM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۳ ۹۵-۱۰-۰۵۵ مدیریت عمومی جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۴ ۹۵-۱۰-۰۵۶ سیستم مدیریت پاسخگوی اجتماعی مبتنی بر استاندارد SA8000جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۵ ۹۵-۱۰-۰۵۷ سیستم های انگیزشی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۶ ۹۵-۱۰-۰۵۸ ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۷ ۹۵-۱۰-۰۵۹ مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۸ ۹۵-۱۰-۰۶۰ اصول و فنون مذاکره موفق مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۷۹ ۹۵-۱۰-۰۶۱ ابزارهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۰ ۹۵-۱۰-۰۶۲ الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۱ ۹۵-۱۰-۰۶۳ اصول سرپرستی مدیریت کیفیت جامع ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۳۸۲ ۹۵-۱۰-۰۶۴ مهارت های رهبری مدیریت کیفیت جامع ۸ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۳۸۳ ۹۵-۱۰-۰۶۵ بازخور ۳۶۰ درجه مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۴ ۹۵-۱۰-۰۶۶ اصول برقراری ارتباط موثر مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۵ ۹۵-۱۰-۰۶۷ سازمان های شاد و موفق جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۶ ۹۵-۱۰-۰۶۸ کار تیمی جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۷ ۹۵-۱۰-۰۶۹ رفتار سازمانی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۸ ۹۵-۱۰-۰۷۰ تهیه گزارشات و سخنرانی موثر مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۸۹ ۹۵-۱۰-۰۷۱ مدیریت پروژه مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۰ ۹۵-۱۰-۰۷۲ مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد
PMBOK:2004 وISO10006:2003
مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۱ ۹۵-۱۰-۰۷۳ ممیزی داخلی سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO10006:2003 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۲ ۹۵-۱۰-۰۷۴ ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۳ ۹۵-۱۰-۰۷۵ تدارکات و عقد قرارداد در پروژه های مدیریت مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۴ ۹۵-۱۰-۰۷۶ مدیریت ریسک در پروژه ها مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۵ ۹۵-۱۰-۰۷۷ تکنیک ارزش حاصله مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۶ ۹۵-۱۰-۰۷۸ برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۷ ۹۵-۱۰-۰۷۹ ارزیابی فنی ؛ مالی و اقتصادی پروژه ها توسط COMFAR مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۸ ۹۵-۱۰-۰۸۰ ابزارهای مهندسی کیفیت مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۳۹۹ ۹۵-۱۰-۰۸۱ سیستم مدیریت هزینه های کیفیت COQ مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۰ ۹۵-۱۰-۰۸۲ ابزارهای هفتگانه آماری مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۱ ۹۵-۱۰-۰۸۳ توسعه عملکرد کیفی QFD مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۲ ۹۵-۱۰-۰۸۴ طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۳ ۹۵-۱۰-۰۸۵ فرایند تایید قطعه تولیدی PPAP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۴ ۹۵-۱۰-۰۸۶ طراحی آزمایش ها DOE مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۵ ۹۵-۱۰-۰۸۷ خطا ناپذیریسازی Poka Yoke مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۶ ۹۵-۱۰-۰۸۸ تکنیک های حل مسئله جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۷ ۹۵-۱۰-۰۸۹ کنترل آماری فرایند و آموزش نرمافزار SPC مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۸ ۹۵-۱۰-۰۹۰ تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری و آموزش نرم افزار آماری MSA مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۰۹ ۹۵-۱۰-۰۹۱ فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد ISO/TR10017 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۰ ۹۵-۱۰-۰۹۲ ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری (E.U.M) مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۱ ۹۵-۱۰-۰۹۳ تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه وزارت آن EFQM اصول انبارداری و مدیریت مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۲ ۹۵-۱۰-۰۹۴ مدیریت استراتژیک مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۳ ۹۵-۱۰-۰۹۵ مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۴ ۹۵-۱۰-۰۹۶ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۵ ۹۵-۱۰-۰۹۷ تدوین اثربخش طرح های تجاری BP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۶ ۹۵-۱۰-۰۹۸ کارت امتیازی متوازن BSC مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۷ ۹۵-۱۰-۰۹۹ مدیریت تحول مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۸ ۹۵-۱۰-۱۰۰ مهندسی مجدد فرآیندها BPR مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۱۹ ۹۵-۱۰-۱۰۱ مدیریت محیط زیست؛ایمنی ؛ بهداشت حرفه ای مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۰ ۹۵-۱۰-۱۰۲ تشریح الزامات سیستم مدیریت محیط زیست  مبتنی بر استاندارد ISO14001:2004 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۱ ۹۵-۱۰-۱۰۳ ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست  مبتنی بر استاندارد ISO14001:2004 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۲ ۹۵-۱۰-۱۰۴ سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست  مبتنی بر استاندارد ISO14001:2004 تحت اعتبار IRCA مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۳ ۹۵-۱۰-۱۰۵ بروزآوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد OHSAS18001:2007 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۴ ۹۵-۱۰-۱۰۶ سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد
OHSAS18001:2007 تحت اعتبار IRCA
مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۵ ۹۵-۱۰-۱۰۷  سیستم مدیریت ایمنی ؛بهداشت و محیط زیست HSE-MS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۶ ۹۵-۱۰-۱۰۸ تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات و جنبه های زیست محیطی Risk Assessment مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۷ ۹۵-۱۰-۱۰۹ تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۸ ۹۵-۱۰-۱۱۰ آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استانداردهای ISO 13702 و ISO 15544 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۲۹ ۹۵-۱۰-۱۱۱ قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی ؛ایمنی و بهداشت حرفه ایی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۰ ۹۵-۱۰-۱۱۲ ارگونومی در کار اصول؛کاربرد؛ارزیابی؛رائه راهکار مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۱ ۹۵-۱۰-۱۱۳ عوامل زیان آور در محیط کار فیزیکی ,شیمیایی؛بیولوژیکی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۲ ۹۵-۱۰-۱۱۴ ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۳ ۹۵-۱۰-۱۱۵ کنترل عملیات زیست محیطی؛ایمنی و بهداشت حرفه ای کاربرد در HSE؛ ISO 14001 و OHSAS18001:2007 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۴ ۹۵-۱۰-۱۱۶ سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۵ ۹۵-۱۰-۱۱۷ تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثر مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۶ ۹۵-۱۰-۱۱۸ اکولوژی شهری و صنعتی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۷ ۹۵-۱۰-۱۱۹ ارزیابی پیامدهای زیست محیطیEIA مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۸ ۹۵-۱۰-۱۲۰     – پیمانکاران HSE مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۳۹ ۹۵-۱۰-۱۲۱ فرهنگ ایمنی و نقش مدیریت در  فرآیندهای ایمنی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۰ ۹۵-۱۰-۱۲۲ مدیریت استراتژیک زیست محیطی مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۱ ۹۵-۱۰-۱۲۳ مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۲ ۹۵-۱۰-۱۲۴ برنامه ریزی منابع سازمان ERP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۳ ۹۵-۱۰-۱۲۵ آشنایی با امنیت فضای تبادل اطلاعات افتا مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۴ ۹۵-۱۰-۱۲۶ تجارت الکترونیکE-COMMERCE جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۵ ۹۵-۱۰-۱۲۷ مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان IT Management مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۶ ۹۵-۱۰-۱۲۸ معماری سازمانی وبرنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات ITSP مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۷ ۹۵-۱۰-۱۲۹ تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر  استاندارد ISO 27001 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۸ ۹۵-۱۰-۱۳۰ ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر  استاندارد ISO 27001 مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۴۹ ۹۵-۱۰-۱۳۱ سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر  استاندارد ISO 27001 تحت اعتبار IRCA جدید مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۵۰ ۹۵-۱۰-۱۳۲ سیستم های اطلاعات مدیریت MIS مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۵۱ ۹۵-۱۰-۱۳۳ ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مدیریت کیفیت جامع ۱۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۴۵۲ ۹۵-۱۰-۱۳۴ ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مدیریت کیفیت جامع ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
درباره آموزشگاه ایجوش

آموزشگاه ایجوش بعنوان مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران، بزرگترین مرکز برگزاری دوره های فنی و مهندسی است که هم اکنون در زمینه های صنعتی دارای دوره های مختلف آموزشی می باشد. دوره بازرسی جوش سطح 1 و 2، دوره بازرسی سندبلاست و رنگ، دوره بازرسی مخازن ذخیره و تحت فشار، دوره آموزش پایپینگ و خطوط انتقال، تست های غیرمخرب، ایمنی و بهداشت صنعتی، کنترل کیفیت، نفت و گازی و ...