دوره آموزشی

دوره آموزشی

تعرفه های آموزشی

تعرفه های آموزشی سال ۱۳۹۶   هزینه مصوب شده و تعرفه ها جهت خدمات آموزشی برای دریافت وخدمات طبق مصوبه هیت محترم مدیره آموزشگاه در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد. بدیهی است داوطلبین محترمی که اقدام به ثبت نام در دوره آموزشی می نمایند کلیه هزینه ها در هزینه نهایی دوره (با در […]

دوره حضوری بازرسی جوش

دوره تخصصی بازرسی جوش سطح ۱ و ۲ (ویژه سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، انجمن های علمی و  سایر علاقه مندان) مدرسان دوره: جناب آقای دکتر امیر رضا انصاری – جناب آقای مهندس محمد ادب آوازه – جناب آقای مهندس حسن حمیدی – جناب آقای مهندس علی رفیعی – […]

  دوره تخصصی بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره (طبق API 650) (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و سایرعلاقه مندان) مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده رزومه مدرسان به قسمت مدرسان دوره های مکاتبه ای مراجعه فرمائید» مدت دوره: معادل ۴۰ ساعت (۱۶ سرفصل) به صورت غیرحضوری تدریس از […]

  دوره تخصصی بازرسی جوش درساختمان (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و  سایر علاقه مندان) مدرس دوره: دکتر امیر رضا انصاری «لطفاً جهت مشاهده رزومه مدرسان به قسمت مدرسان دوره های مکاتبه ای مراجعه فرمائید» مدت دوره: معادل ۶۰ ساعت (۴۰ سرفصل) به صورت فیلم آموزشی کلاسی تدریس در بسته آموزشی (مطالعه […]

دوره بازرسی سازه های فلزی سطح ۱ و ۲: این دوره تخصصی به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود. لطفا جهت مشاهده اطلاعات بر روی هر قسمت کلیک فرمایید: الف) دوره بازرسی سازه های فلزی بصورت کلاس حضوری: این دوره در سراسر کشور به سفارش سازمانها، شرکت ها، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و […]

کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی سطح ۲ (ویژه سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، انجمن های علمی و  سایر علاقه مندان) مدرسان دوره: جناب آقای دکتر امیر رضا انصاری – جناب آقای مهندس محمد ادب آوازه – جناب آقای مهندس حسن حمیدی – جناب آقای مهندس علی رفیعی – […]

  دوره تخصصی سازه های فلزی سطح ۱و۲ (ویژه سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، انجمن های علمی و  سایر علاقه مندان) مدرسان دوره: جناب آقای دکتر امیر رضا انصاری – جناب آقای مهندس محمد ادب آوازه – جناب آقای مهندس حسن حمیدی – جناب آقای مهندس علی رفیعی – […]

دوره آموزشی بازرسی خطوط لوله انتقال – حضوری       دوره تخصصی بازرسی خطوط لوله انتقال (ویژه سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، انجمن های علمی و  سایر علاقه مندان) مدرسان دوره: جناب آقای دکتر امیر رضا انصاری – جناب آقای مهندس محمد ادب آوازه – جناب آقای مهندس […]

  دوره تخصصی بازرسی جوش در ساختمان (ویژه سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، انجمن های علمی و  سایر علاقه مندان) مدرسان دوره: جناب آقای دکتر امیر رضا انصاری – جناب آقای مهندس محمد ادب آوازه – جناب آقای مهندس حسن حمیدی – جناب آقای مهندس علی رفیعی – جناب […]

دوره بازرسی لوله کشی صنعتی   دوره  بازرسی لوله کشی صنعتی (پایپینگ) : این دوره تخصصی به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود. لطفا جهت مشاهده اطلاعات بر روی هر قسمت کلیک فرمایید:   الف) دوره بازرسی لوله کشی صنعتی بصورت کلاس حضوری:   این دوره در سراسر کشور به سفارش سازمانها، شرکت […]

  • 1
  • 2